vip彩票官网

vip彩票官网

如山茱萸之肉涩精,核滑精。久疟用阿魏、朱砂等分为末,米糊丸皂子大,空心人参汤服一丸即愈。

蜀中产者不过五寸,头圆肉满鳞小而浓,形似守宫,鸣则上下相呼,雌雄相应,情洽乃交,两相抱负自堕于地,人往捕之亦不知觉,以手劈之,至死不开,取以曝干,为房中要药。总取其质之轻清而不沾滞也。

至若胶治伤中绝劳,即茸主漏下恶血也。而《本经》安五脏,和心志等语,岂特诸疾而已,《嵇康养生论》云,合欢蠲忿,萱草忘忧,宁无顾名思义之实乎。

虽以人补人,然兽相食且人恶之,况人食人,能无恻怛之念乎。 溏矢和锻石末涂疔肿,半发明埤雅云,蛇交雉则生蜃,蜃为雉入大水所化。

一切海中苔菜皆然,不独淡菜也。 或酥炙,或黄土,或蛤粉炒发松研用,尾甲更胜。

夫疝瘕皆由寒束热邪每多掣引作痛,必需川楝之苦寒兼茴香之辛热,以解错综之邪。去翅足同糯米炒熟或醋煮用之。

Leave a Reply