lol正规押注

lol正规押注

枳实用为君者,所以平胁逆也。是无芒硝,津液非不能生,岂加芒硝之津液与此有异耶。

于桂枝去桂加茯苓白术汤论五苓散,亦是入心肝血分之药,而五苓散桂苓五味甘草汤,均取其入膀胱化气,非桂枝自能化气,实因苓泽利水,引桂枝入于水中以化水为气。用桂枝汤而必去芍药者,以不汗出也。

寒在腹中而痛,实由下焦浊阴上泛,致胸胁逆满呕吐。  而八味丸补水中之火,则是正方。

火硝治热之郁,热郁多属气分,所谓阳不升,阴不畅者也。麻仁丸用杏仁,则于濡润中兼取其直降也。

曰∶此非少阴纯寒之证也,以石脂粳米固下和中,略施干姜,使就温化,不利其便不清其血而但止其利,法之至超至妙者也。茵陈栀子皆走小便,大黄自亦不走大便矣。

凡此所治,悉与本经符合。且漏芦下乳汁,是下热结而不下之乳汁,能消乳内胀痛,非下乳汁之通剂也。

Leave a Reply