mimk番号

mimk番号

补脾胃,固肺气,坚大便,缩小便,收自汗,发痘疮。破血敷金疮,生用。

得益气药,升阳气。得粉草,解热毒下痢。

辛,热,有大毒,为至毒之药。配人参,治虚劳邪热。

太阳经本药,又入手足太阴、阳明经,又随诸经之药所引而入。畏萆、女菀、卤咸。

引温暖药,祛除在里之冷湿。配生地黄、炙甘草、竹叶,治心热尿赤。

润心肺,除风,止血。 配萱草根、白蜜,捣敷乳痈初肿。

Leave a Reply