pinnaclefootball

pinnaclefootball

 张璐曰∶太阳以恶寒发热为病进,恐其邪气传里也;厥阴以厥少热多为病退,喜其阴尽阳复也。肤冷,言不独手足,以见阳气内陷也。

下利后,当便硬,硬则能食者愈。设下利脉数而渴,日久不瘥,虽无身热,必圊脓血,以内热伤阴故也。

【注】瞥瞥如羹上肥者,形容脉之浮而无力,即前卫气衰之濡脉,故曰阳气微也。如脉浮有表,当以汗解者,用枳实栀子豉汤汗之;脉沉有里者,当以下解者,用枳实栀子豉加大黄汤下之;若无表里证,当和解之者,用小柴胡汤和之。

身体疼烦属风也,不能转侧属湿也,乃风湿相抟之证,非伤寒也,与桂枝附子汤温散其风湿,使从表而解也。 然两经但各见一二证便是,不必悉具。

若极虚极寒,则小便必清白无禁矣,安有反不利之理哉!此证不但真阳不足,真阴亦必素亏,或阴中伏有阳邪所致,若不用芍药固护其阴,岂能胜附子之雄烈乎?由此推之,凡病出汗过多,新产亡血过多,而变生此证者,皆类此也。

若得毛浮缓迟,此浮而有胃,是肺平脉也,虽有肺病,自易愈也。五六日邪传少阴之时,若自利不渴,寒在中焦,属太阴也;此自利而渴,为寒在下焦,属少阴也。

Leave a Reply