bob体育官网

bob体育官网

愚初亦以为犹若疥癣不必注意也。至泻去恶浊痰涎,以防肺中腐烂,原是兼治之证。

夫猩红热非他,即痧疹而兼温病也。且痢之寒者虽宜治以热药,而仍忌温补收涩之品。

不知肝木过弱不能疏通脾土,亦不能消食。按此方加减,服之旬余,病遂除根。

 《内经》谓∶“上气不足,脑为之不满,耳为之苦鸣,头为之倾,目为之眩。病因秉性刚强,劳心过度;又当新婚之余,或年少失保养,迨至春阳发动,渐成劳热咳嗽证。

此血瘀能成痿废之明征也。更用承气汤以通其大便,则谵语亦遂愈也。

故斯编之中于生石膏之能救人,石膏之能伤人,反复论之,再三致意,以其关于人命之安危甚重也。取其叶捣汁饮之,善治呕哕。

Leave a Reply