OLG649

OLG649

 更为辅正养阴和胃,渐次而康。 然是阳症,往往有变为阴症者,所以阳药中必加入阴分之药,以豫防其害。

方用首乌、料豆皮、扁豆、沙参、玉竹、麦冬、五味、石斛、茯苓、丹皮,令取稻露煎药,守服四剂,汗止热退,更进麦易地黄汤,神采渐转。此方用人参、归、芎以补气血之亏,人尽知其义,乃用升麻,又用牛膝、附子,恐人未识其妙。

治宜温中逐邪,淋痛无暇兼顾,方用苍白二陈汤,加姜附、白蔻以温中燥湿,桂枝、秦艽以彻其表。况虽去湿而复不散气,虽败毒而又不损血,补破于无形,填隙于有孔。

盖漏疮必多窍孔,故流血亦多,血得盐则止而不流也。且叫喊声彻户外,岂脱证所有耶。

夫血管不可精伤,凡妇人受孕,乃血管已净之时,倘经初来,其血正旺,彼欲出而精射之,则所泄之血尽退而缩入,既不能受孕成胎,势必至积精化血,遇交感之时,淫气触动其旧日之精,则两气相感,精欲出而血即随之俱出矣。 万勿惊其药品之重与用参之多,而减去其分两。

据证为肾阳不足,津亏筋挛。 胃气困而胃血益燥矣,胃血益燥,无以解各脏腑之纷争。

Leave a Reply